Bio Touch

Biyo Manyetik Dokunuş Şifasının Tanımı 

Biyo Manyetik Dokunuş şifası bir alternatif/tamamlayıcı tıp yöntemidir ve şifacının biyo-manyetik enerjiyi kullanmasına dayanır. Bu yaklaşım Amerika Birleşik Devletlerinde Uluslararası Biyo Manyetik Enerji Vakfı (I.F.B.M.) aracılığı ile ortaya çıkmıştır. 

 

Bununla beraber, bu yöntemin daha önce antik Mısır'da ortaya çıktığını ispatlamaya yönelik araştırma girişimleri olmuştur. Ancak bu araştırmalar daha sonuçlanmamışlardır. 

 

Bu yöntem, modern ve etkin olması nedeni ile, ve de üzerinde araştırmalar yapıldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletlerindeki ve dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bazı hemşirelik okullarında öğretilmektedir. 

 

Bu yöntemin uygulanış biçimi şifacının ya da uygulayıcının hastanın cildinde bedenin enerji merkezleri olarak tanımlanan ve bedeni bozuk ya da hasta olan alanlarda canlandıran belli noktalara dokunmasına dayanmaktadır. Aynı zamanda hastanın bedeni kendi enerjisinin yeniden dağılması ile kendi kendini iyileştirmektedir. Tek bir dokunuş işaret parmağı ve orta parmak birlikte 6-8 saniye tutarak gerçekleştirilmektedir. Bu dokunuş  "kelebek gibi" tarif edilen çok hafif bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 

Bu metodun temelindeki fikir cildin yüzey hücreleri ile bedenin tüm biyolojik fonksiyonlarından ve iç organlarından, endokrin bezleri ve bağışıklık sisteminden sorumlu olan otonom sinir sistemi (sempatetik sinir sistemi) arasında nörolojik bir ilişki olmasına dayanmaktadır. 

 

Dengenin devamlı olması halinde, ya da başka bir deyişle sempatetik sinir sisteminin daha güçlü olması halinde beden iyi durumda olmalıdır. Bu dengenin bozulması halinde,  bir olgu olarak hastalıklar ortaya çıktığı Amerika'daki biyo manyetik şifa araştırma ve deney laboratuarlarında keşfedilmiştir. Bio Touch seanslarının öncesinde ve sonrasında gönüllü hasta gruplarından tam ve bilimsel tıbbi raporlar alınmıştır. Sinir gerginlikleri ve tükenmişlik gibi birçok vakada somut değişimler kayıt edilmiştir. Ayrıca sinir ve hareket sistemi hastalıklarının bazı hareket ve his fonksiyonlarının olduğu kadar kalp, şeker ve bağışıklık sistemi hastalıkları iyileşmiş ve ağrılar geçmiş ve gevşeme sağlamıştır. 

 

Bu cildin yüzeyi vasıtası ile iyileşmeye bağlı olan Çin iğneleri, tüm dünyada yaygın olan fiziksel terapi yöntemleri gibi tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bir çok tiplerine benzemektedir. Burada söz konusu olan olgu insan cildinin bedenin en büyük elemanı olması ve ondan ayrı olmamasıdır. Aynı şekilde, cildin yüzeyinin çoğunu kaplayan bedenin iç organlarına, bezlere ve beyne yakın 18 nokta grubu keşfedilmiştir. En basit ifade ile yakındaki organları ve belki de uzaktaki organları da güvenli, etkili ve ilaçsız, ameliyatsız ve içine işleme olmayan bir şekilde daima hastalıktan mağdur olan organların gücünü yeniden dengelemesini tetikleyecek şekilde işlemektedir. 

 

Aynı zamanda Bio Touch'ın rolü reçeteli yöntemlere ve geleneksel batı tıbbı tedavilerine tamamlayıcıdır ve etkilidir. Onlara paralel gider ve hastanın yararın olacak şekilde tamamlayıcıdır. Ek olarak hiç bir zararı ve yan etkisi yoktur. 

Bu yöntemin geleneksel batı tıbbının tamamlayıcısı olarak fizik tedavide uygulanmasının ya da fizik tedaviciler ve hemşirelere öğretilmesinin, ya da tercihen bu özel şifa yöntemine adanmış merkezlerin oluşturulmasının kabul edilmesinin onay görmesi ümit edilmektedir.